Adatkezelési nyilatkozat

Általános rendelkezések
 
sajatlak.com üzemeltetője tájékoztatja az oldal (a továbbiakban: Weboldal, Oldal) látogatóit a személyes adatok kezelésének gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, azok érvényesítésének lehetőségeiről.
Az adatok kezelője a sajatlak.com üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) (Cím: 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u. 20., NAIH adatnyilvántartási szám: NAIH-86964/2015.)
Ha az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati osztályunkkal.
Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2010. március 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

Adatkérés
A Weboldal használatához a Felhasználónak bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez meghatározott személyes adatokat át kell adnia, míg egyéb szolgáltatások igénybevételéhez semmilyen adatot nem kell megadnia.
A szolgáltatástól függően Üzemeltető az alábbi személyes adatokat kéri:
 • név
 • elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím, cég neve, székhelye, számlázási adatai, bankszámla száma, adószáma)
 • feladott hirdetésére vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.
 • Felhasználó Weboldalon leírt véleménye
 • IP címe, cookie;

A kezelt adatok köre
A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, a felhasználó IP címe, cookie beállítások. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.
A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető kéri, hogy kiskorúak a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók és Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolattartást szolgálja annak érdekében, hogy szolgáltatást nyújtson a Felhasználó részére az alábbi területeken:
 • a Weboldalon létrehozott adatlapok kitöltésére
 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
 • hírleveleink eljuttatásához;
 • belső nyilvántartásához;
 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.
A kapcsolatot az Üzemeltető a megadott adatokon keresztül veheti fel a Felhasználóval.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.
Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást e-mailben, telefonon, küld a Felhasználó részére.
Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, Üzemeltető azt e-mailben fogja elküldeni részére.

Az adatkezelés időtartama
Regisztráció esetén az adatokat aktív felhasználók esetében mindaddig megőrizzük, amíg azt Felhasználó nem törli, vagy törlését nem kéri. Az inaktív hirdetések az inaktivitás napjától számított 1 év után kerülnek törlésre, melyről a Felhasználót e-mailben tájékoztatjuk.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az az egyes szolgáltatási csomagjainkban megjelölt áttöltésekre (a Felhasználó által feladott hirdetés tartalma, a Felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe a hirdetéssel együtt kerülnek áttöltésre), valamint esetleges törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: Székesfehérvár, Prohászka O. 20.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltetőtől az adatkezeles@sajatlak.com vagy reklamacio@sajatlak.com e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is, melyet egyébként a Weboldal megfelelő menüpontjában önállóan is kezdeményezhet.
A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számítottan azonnal, de legkésőbb a következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.
Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet.

Adatbiztonsági intézkedések
Az Üzemeltető a személyes adatokat a Neosoft Kft. szervererein tárolja, amelyek 24 órás  őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Jogérvényesítési lehetőségek
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
 
sajatlak.com